Select Page
สมุย … ยังสวยเสมอ

สมุย … ยังสวยเสมอ

นาน น๊าาน นาานเต็มทีแล้วครับที่ไม่ได้เดินทางไปสมุย  และการเดินทางไปแต่ละครั้งก่อนหน้าก็เป็นการไปทำงานตลอด  มามีโอกาสได้ไปอีกคร้ังรอบนี้ก็ไม่พ้นไปทำงานอีกนั่นแหละครับ  แต่พอมีวันว่างให้ได้ survey สมุยเล็กน้อยก็เลยนำภาพมาฝากเพื่อน ๆ ครับ …​...

Pin It on Pinterest