Select Page

ภาพถ่ายขบวนแห่พระ “เทศกาลกินเจภูเก็ต 2550”

วันนี้ช่วงบ่ายมีธุระในตัวเมือง  ก็เลยติดกล้องไปด้วยตั้งใจว่าจะไปถ่ายภาพแถว ๆ ศาลเจ้าต่าง ๆ เพื่อเก็บภาพพิธีกรรมที่น่าสนใจ  บังเอิญรถติดเนื่องจากมีขบวนแห่งพระรอบเมืองภูเก็ต ก็เลยรีบหาที่จอดถ่ายภาพมาฝาก  แต่เนื่องจากเป็นท้ายขบวนแล้วก็เลยได้ภาพไม่มากนัก ...

ธงเหลืองโบกสะบัดส่งสัญญาณเริ่มเทศกาลกินเจภูเก็ต

  เทศกาลกินเจหรือกินผักของจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน  โดยจะมีการอัญเชิญเทพเจ้ามาสักการะบูชาเพื่อปกป้องตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น ในแต่ละปีชาวภูเก็ตส่วนใหญ่จะพร้อมใจกันถือศีลกินเจอย่างพร้อมเพรียงเป็นเวลา 9 วัน...

งานผ้อต่อ (พ้อต่อ)

  ในช่วงสารทจีน พี่น้องชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน ต่างก็พากันกราบไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และบรรดาผีไม่มีญาติ (เชื่อกันว่าเป็นวันที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อย ให้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้าน และญาติพี่น้อง) สำหรับวันสารทจีน หรือที่เรียกกันว่าไหว้กับข้าว ที่บางเหนียวและตลาดสด (บ้านซ่าน)...

Pin It on Pinterest