Select Page

“น้องสุขใจ” กับ “9MOT”

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้รับเกียรติจากทาง ททท.ให้เป็นผู้บรรยายให้กับผู้อบรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระดับผู้บริหารของธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปา ที่จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางขายด้วย e-marketing   ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จะต่างกับครั้งก่อน ๆ...

Pin It on Pinterest