Select Page

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ตอน “Highlight ใบไม้แดงที่ Tohoku”

ทริปขับรถท่องเที่ยวถ่ายภาพญี่ปุ่นด้วยตัว­เองของ 9Mot (นายมด) ตอน “Highlight ใบไม้แดงที่ Tohoku”

นำเพื่อน ๆ ไปพบกับแหล่งชมใบไม้แดงที่ญี่ปุ่นในแถบ Tohoku ที่คนไทยน้อยคนนักจะรู้จัก